การ์ดอวยพร

การ์ดอวยพร จำหน่ายปลีก
พร้อมพิมพ์ข้อความถึงผู้รับตามสั่ง


ชื่อสินค้า     การ์ดอวยพร จำหน่ายปลีก
รหัสสินค้า   4171210008 - 4171210018, 4171210020 - 4171210029
พิมพ์
-  พิมพ์สีลงบนกระดาษภาพพิมพ์
-  พิมพ์อิ้งค์เจ็ท
-  พิมพ์ สองด้าน  พิมพ์ภาพการ์ดด้านหน้าและพิมพ์ข้อความอวยพรด้านหลัง
สั่งออกแบบ ข้อความ คำอวยพร
-  แบบ font  อักษร เข้าชุดเดียวกับอักษรบนหน้าการ์ด
-  สั่งพิมพ์ข้อความบนการ์ดในช่องคำสั่งเพิ่มเติมของแบบฟอร์มในหน้าสั่งซึ้อ
บริการจัดส่ง
-  มีซองบรรจุการ์ด
-  ส่งเฉพาะการ์ดแผ่นเดียว หรือส่งการ์ดหลายแผ่น ไม่เกิน100 แผ่น
   หรือส่งแนบของขวัญที่ซื้อจากอาร์ทดิไซน์วิลลิจราคาการ์ดพร้อมบริการ
   พิมพ์ และจัดส่งฟรีทางไปรษณีย์ในประเทศ  
-  จัดส่งการ์ดอย่างเดียว หรือ พร้อมของขวัญที่ซื้อจาก
   อาร์ทดิไซน์วิลลิจไปต่างประเทศ  เพิ่มค่าจัดส่งไปต่างประเทศ
ขนาด  การ์ดแนวตั้ง  10 x 14 ซ.ม. การ์ดแนวนอน 14 x 10 ซ.ม.
ราคา   แผ่นละ  20  บาท
ออกแบบกราฟิกการ์ด      โดย    คุณฉัตรทอง  เฉลิมแสงสกุล
จิตรกรรมสีน้ำ                 โดย    คุณองอาจ    เฉลิมแสงสกุล
ออกแบบนิทัศน์สีอะคริลิก โดย     คุณฐิติวัลคุ์   เฉลิมแสงสกุล
  การ์ดอวยพร จำหน่ายร้อยละ
พร้อมพิมพ์ข้อความถึงผู้รับตามสั่ง

เพิ่มตราสัญลักษณ์หน่วยงาน บริษัท ห้าง ร้าน


ชื่อสินค้า   การ์ดอวยพร จำหน่ายร้อยละ
รหัสสินค้า  4171210008 - 4171210018, 4171210020 - 4171210029
พิมพ์
-  พิมพ์สีลงบนกระดาษภาพพิมพ์
-  พิมพ์ระบบอิ้งค์เจ็ท หรือ ออฟเซ็ท ตามความเหมาะสมกับจำนวนที่สั่งพิมพ์
   สั่งพิมพ์ออฟเซ็ท 500 แผ่นขึ้นไป
-  พิมพ์ สองด้าน  พิมพ์ภาพการ์ดด้านหน้าและพิมพ์ข้อความอวยพรด้านหลัง
-  สั่งพิมพ์จำนวนมาก 100 แผ่นขึ้นไป กรุณาแจ้งจำนวนที่ต้องการ
   ในรายการสั่งซื้อ
สั่งออกแบบ ข้อความ คำอวยพร ตราสัญลักษณ์
-  พิมพ์ตราสัญลักษณ์ ข้อความที่สั่งบนการ์ดที่มีแบบวางจำหน่าย
   ที่อาร์ทดิไซน์วิลลิจ
-  แบบ font  อักษร เข้าชุดเดียวกับอักษรบนหน้าการ์ด
-  ส่งไฟล์ตราสัญลักษณ์ที่  service@artdesignvillage.com
-  สั่งพิมพ์ข้อความบนการ์ด  ในช่องคำสั่งเพิ่มเติมของแบบฟอร์มในหน้าสั่งซึ้อ
บริการจัดส่ง
-  มีซองบรรจุ
-  ส่งเฉพาะการ์ด 100 แผ่นขึ้นไป
   หรือส่งแนบของขวัญที่ซื้อจากอาร์ทดิไซน์วิลลิจราคาการ์ดพร้อมบริการพิมพ์
   และจัดส่งฟรีทางไปรษณีย์ในประเทศ  
-  จัดส่งการ์ดอย่างเดียว หรือ พร้อมของขวัญที่ซื้อจาก
   อาร์ทดิไซน์วิลลิจไปต่างประเทศ  เพิ่มค่าจัดส่งไปต่างประเทศ
ขนาด  การ์ดแนวตั้ง  10 x 14 ซ.ม. การ์ดแนวนอน 14 x 10 ซ.ม.
ราคา   แผ่นละ  20  บาท   รวมราคาร้อยละ 2,000 บาท           
ออกแบบกราฟิกการ์ด      โดย    คุณฉัตรทอง  เฉลิมแสงสกุล
จิตรกรรมสีน้ำ                 โดย    คุณองอาจ    เฉลิมแสงสกุล
ออกแบบนิทัศน์สีอะคริลิก  โดย    คุณฐิติวัลคุ์   เฉลิมแสงสกุลรหัสสินค้า 4171210008 Card Water Colour France

รหัสสินค้า 4171210009 Card Water Colour Horse
รหัสสินค้า 4171210019 Card Water Colour Train
รหัสสินค้า 4171210021 Card Water Colour Red Flower
รหัสสินค้า 4171210023 Card Water Colour Lotus

รหัสสินค้า 4171210010 Card Water Colour Pink Roses
รหัสสินค้า 4171210011 Card Water Colour Red Indian
รหัสสินค้า 4171210020 Card Water Colour Boat Service
รหัสสินค้า 4171210022 Card Water Colour Bird of Paradise
รหัสสินค้า 4171210024 Card Water Colour Fishes